Zagęszczarka płytowa do przodu

Thezagęszczarka płytowa przedniamoże poprawić produktywność i elastyczność.Specjalna konstrukcja konstrukcji ułatwia obsługę i dostarczanie. 77 kg przy 13,5 knZagęszczarka płytowa Honda.Zagęszczarka płytowa 77KGS o sile odśrodkowej 13,5 kn.

Jako nasz najlepiej sprzedający się sprzęt do ubijania, lekki i o dużej sile wibracji. Opcjonalnie ze zbiornikiem na wodę i gumową matą, do pracy na drogach asfaltowych i chodnikach. Obejmują: C-60, C-77, C-80/C- 90/C-100/C-120. Inne zastosowania zagęszczarki to budowa dróg, budynków i mostów.Tam Zagęszczarka płytowa z silnikiem wysokoprężnymsłuży do zagęszczania fundamentów i zasypek.Jest w stanie ubić grunty zawierające luźne cząstki, takie jak asfalty, gleby, piaski, żwiry, gleby mieszane.