Zagęszczarka płyt przednich

Thezagęszczarka płytowa do przodumoże poprawić wydajność i elastyczność.A specjalna konstrukcja konstrukcji ułatwia obsługę i dostarczanie. 77 kg z 13,5 knZagęszczarka płyt Honda.Zagęszczarka płytowa 77KGS z siłą odśrodkową 13,5 kn.

Jako nasz najlepiej sprzedający się sprzęt do ubijania, lekki z dużą siłą wibracji, również ze zbiornikiem na wodę i matą gumową jako opcja, do pracy na nawierzchni asfaltowej i chodnikowej. Dołącz: C-60, C-77, C-80/C- 90/C-100/C-120. Inne zastosowania zagęszczarki to roboty drogowe, budowlane i mostowe.Tam Zagęszczarka płytowa z silnikiem wysokoprężnymsłuży do zagęszczania fundamentów i zasypek.Jest w stanie ubić grunty zawierające luźne cząstki, takie jak asfalty, gleby, piaski, żwiry i gleby mieszane.